ACTIVITEITEN COMMISSIE

De activiteitencommissie organiseert actieve zondagmiddagactiviteiten zoals fietstochten en ander uitstapjes. Ook geeft zij handen en voeten aan andere vragen die vanuit het dorp komen, zoals bijvoorbeeld een AED-training en het organiseren van het grote vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers van de NNCZ, het MFC en de Dorpscoöperatie.

Grijpskerk Verbonden