ALV

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Conform onze statuten wordt minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden. Het betreft dan veelal onderwerpen zoals het jaarverslag, de begroting, verkiezing bestuursleden e.d. Verder gaat het bestuur dan in gesprek met de leden over haar toekomstplannen en de koers die het bestuur wil varen. Openheid en transparantie vinden wij hierin belangrijk.

Wilt u meer lezen over onze activiteiten en plannen, lees dan onze jaarverslagen:

Terugblik 2022

Jaarverslag 2022 – 2023

Terugblik 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2017-2018

Grijpskerk Verbonden