LID WORDEN

Wij vinden het fijn om u als lid te mogen begroeten. Immers, hoe meer leden we hebben, hoe meer we samen kunnen bereiken!
Op de laatste ledenvergadering is de contributie vastgesteld; de jaarlijkse contributie bedraagt:

  • Individuele contributie: €  14,–
  • Gezinscontributie: €  20,–   (twee of meer personen op één adres)

Aanmelding

Lid worden

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Meer daarover leest u in onze Privacybeleid

N.B Automatische incasso

Uit oogpunt van betalingsgemak voor u en de dorpscoöperatie (veel minder administratief werk) én om de contributie zo laag mogelijk te houden is besloten de contributie te innen via automatische incasso.
Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal gegevens nodig inclusief een handtekening. Binnenkort ontvang u een machtigingskaart ter goedkeuring hiervan. Valt uw keuze op de ‘gezinscontributie’ dan graag uw eigen naam én de naam van uw partner invullen op deze machtigingskaart.

Grijpskerk Verbonden