DORPSMANIFEST

Samen met Groninger Dorpen en Dorpsbelangen hebben wij gewerkt aan het Manifest Grijpskerk. Om tot een goed manifest te komen is er een avond georganiseerd waarop de inwoners van Grijpskerk hun aandachtspunten naar voren konden brengen.
Ook heeft de Dorpscoöperatie diverse koffietafelgesprekken georganiseerd, waar dorpsbewoners in een wat kleinere setting hun ideeën naar voren konden brengen. Alle uitkomsten van deze activiteiten zijn samengevat in het Dorpsmanifest. U kunt het lezen door op onderstaande link te klikken:

Dorpsmanifest lezen

Grijpskerk Verbonden