DUURZAAMHEID

Tijdens het “Eten met de Leden” bleek hoeveel onduidelijkheid er heerst omtrent verduurzaming in het algemeen en in ons dorp in het bijzonder.  Ook tijdens de koffietafelbijeenkomsten t.b.v. het dorpsmanifest kwam dit naar voren (Punt 3 uit Manifest Grijpskerk). Daarom, vanwege de wens en van het dorp zijn we ons gaan oriënteren op de ‘markt’ van duurzaamheid. Op dit moment zijn we een commissie aan het vormen van inwoners die samen kijken wat haalbaar en wenselijk is voor ons dorp.

Grijpskerk Verbonden