EIGENWAARDIG

Voor het laatste nieuws over dit project lees de interviews

“Eigenwaardig oud worden in Grijpskerk”

Aanleiding:

Wij mensen worden steeds ouder. Op zich een positieve ontwikkeling, maar het betekent ook dat een belangrijk deel van de mensen na het bereiken van de AOW leeftijd nog een lang leven voor zich hebben. Deze fase wordt gaandeweg gekenmerkt door een toenemende vraag om ondersteuning en zorg. Om de (financiële en personele) consequenties hiervan voor de overheid enigszins te beteugelen, worden de burgers geacht meer eigen regie te voeren over hun leven. Men dient ondernemend in het leven staan en meer verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven, welzijn en omgeving. Echter niet iedereen is een ondernemende burger.

De vraag is: Hoe geven we ons leven na de AOW-leeftijd zodanig vorm dat we zo lang mogelijk kunnen blijven leven op een wijze (naar onze eigen waarden) die we zelf belangrijk vinden? Het is een reële vraag/problematiek die eigen is aan deze tijd en ook duidelijk speelt in Grijpskerk.

Hoe kunnen wij volgens onze eigen waarde de jaren na de AOW vorm geven? Wat is nodig om “eigenwaardig” oud te worden. Wat is nodig om actief, uitgedaagd, gezond, veilig, midden in de samenleving staand, van waarde zijnde, etc. oud te kunnen worden.
Het is een vraag die we beter collectief, dan individueel aan kunnen pakken.

Er is heel veel ervaring, kennis en wijsheid onder de ouderen. Mensen van zestig, zeventig jaar hebben vaak nog behoorlijk wat energie om zaken voor de toekomst naar hun hand te zetten. Een aantal zaken kunnen goed collectief worden opgepakt. Samen staan we sterker. Als Dorpscoöperatie onderzoeken we hoe we een impuls kunnen geven aan het “eigenwaardig” oud worden in Grijpskerk.

De Onderzoeksgroep “Eigenwaardig oud worden in Grijpskerk”

De dorpscoöperatie heeft een zevental dorpsbewoners gevonden die graag met dit thema aan de slag willen gaan. Begin mei wordt de eerste bijeenkomst gehouden.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen deze groep, dan kunt u op deze website en in onze Nieuwsbrief de informatie vinden.

Ouder echtpaar op schommels

 

Grijpskerk Verbonden