FINANCIEEL

We willen ook transparant zijn wat betreft onze financiën. De contributie van leden is in principe onze enige inkomstenbron. Alles wat we doen en uitgeven wordt in de ALV voorgelegd aan de leden. Jaarlijks wordt een begroting opgemaakt.

De financiële verantwoording aan de leden, middels de jaarrekening, vindt plaats in de ALV.  De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe deskundige.

Meer lezen?  Zie bij ALV onze jaarverslagen.

 

Grijpskerk Verbonden