INTERVIEWS

Inleiding

Ouder EchtpaarHet aantal ouderen groeit de komende jaren sterk, landelijk en ook in ons dorp. Het welzijn van ouderen staat momenteel daarom volop in de belangstelling. Het is zaak dat ouderen zo lang mogelijk vitaal blijven. We weten dat het belangrijk is om gezond te eten en voldoende te bewegen, maar er is meer. Onderzoek heeft uitgewezen dat zingeving, uitdaging, sociale contacten, mentaal je blijven ontwikkelen, mee kunnen doen, blijven leren en actief in het leven staan zeker zo belangrijk zijn.

Ook blijkt dat de interesses van de huidige ouderen verschilt van die van de generaties voor hen. De projectgroep ‘Eigenwaardig oud worden’ van de Dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’ heeft daarom 30 ouderen in ons dorp geïnterviewd. Zo wilden we inventariseren wat er onder de ouderen in ons dorp leeft en of het van belang is dat er mogelijk aanvullende zaken kunnen worden georganiseerd.

De vragen die in het interview aan de orde zijn gekomen:

 1. Wat zijn de wensen en behoeften van (jonge) ouderen in ons dorp als het gaat om vitaal oud te worden? Welke (nieuwe)  activiteiten zouden zij op willen pakken?
 2. Waar bent u tevreden over in het dorp?
 3. Wat mist u in het dorp?
 4. Kent u de woensdagmorgensoos?
 5. Zijn er voldoende informele ontmoetingsplekken?

Samenvatting van de interviews

De projectgroep heeft 30 ouderen geïnterviewd. Het CBS geeft aan dat er eind 2019 620 mensen van 65 jaar of ouder in Grijpskerk wonen. Dit betekent dat er een kleine 5 % van de Grijpskerkers boven de 65 jaar zijn geinterviewd.

Verdeling man/vrouw:

AantalVrouwMan
  301614

1. Activiteiten die mensen graag op willen pakken of die men mist in het dorp

Er is door de geïnterviewden een scala aan activiteiten genoemd. De projectgroep heeft een aantal zaken geclusterd. In de tabel op de volgende pagina vindt u alle activiteiten met daarachter het aantal keren dat deze zijn genoemd.

ActiviteitenAantal keren genoemd
(Dorps) Moestuin6
Dieren verzorgen, dierenweide De Wierde2
Tai-chi1
(Klassieke) muziek4
Yoga1
Lezingen4
Kook workshops, bakclub7
Wandelgroep (SPIG)5
Kijkje in de wereld van beroepen1
Filmavonden1
Vijfkamp voor senioren1
Plek voor verborgen talent1
Tennis1
Kano varen1
Basketbal1
Jeu de boules4
Walking voetbal2
Fietstochten/fietsvierdaagse11
Samen dingen doen met mijn vrouw1
Vissen1
Dansen2
Handwerk/ naailes6
Knutselen1
Hobbymarkt1
Muziekfestival in het NAM park1
Communicatie in Grijpskerk1
Culturele raad/ cultureel centrum2
Handarbeid/techniek1
Zwemmen3
Computer/sociale media5
Gespreksgroep5
Museumbezoek4
Boekenclub5
Samen eten5
Informele ontmoetingsplek7
Homeopathie1
Telefooncirkel of digitale cirkel1
Zingen1
Brieven schrijven voor Amnesty1
Jeu de boules1
(leren) Kaarten3
Dieren verzorgen1
Schaakclub2
Reizen1
Met de camper op stap1
Genealogie programma1
Camperplek bij het zwembad1
Mindfulness2
Fotografie/audiotechniek1
Vrijwilligerswerk: voorlezen2
Concentratiespelletjes1
Taal leren1
Eetcafé met terras1
Dorpshuiskamer1

Uit de antwoorden bij “Wat mist u?” kon worden opgemaakt dat niet alle informatie over activiteiten in Grijpskerk bekend was.

Opmerkingen die gemaakt zijn bij de vraag “wat mist u?” die niet in bovenstaande tabel zijn opgenomen

 • Grijpskerk is een gesloten dorp. Als je niet meer goed uit de voeten kan, lukt het niet meer om mee te doen.
 • De vakantie is de eenzaamste periode.
 • Ik ben op latere leeftijd hier komen wonen. Je wordt wel geaccepteerd, maar als import kom je er niet gemakkelijk tussen.
 • Een sociaal ambtenaar die eenzame mensen opspoort. Iemand met echte aandacht, die liefdevol met de mensen om gaat, open in gesprek gaat en de mensen niet betuttelt.
 • Een herdenkingsbijeenkomst voor de doden (Allerzielen).
 • Er moet een trigger zijn om naar een ontmoetingsplek te gaan.
 • Voorziening/winkels.
 • Communicatie

2. Tevredenheid over het dorp

Veel mensen geven aan tevreden te zijn over het dorp. Zaken die hierbij worden genoemd zijn: de sfeer, de leefbaarheid, het zwembad en het aanbod. Er zijn ook andere opmerkingen gemaakt:

 • Er wordt te weinig omgekeken naar mensen die alleen zijn.
 • Op zestig jarige leeftijd in het dorp komen wonen. Het is dan lastig om contact te maken. Mensen hebben hun groepjes vrienden al.
 • Er is van alles in Grijpskerk, misschien kunnen mensen het niet vinden.

3. Kent u de woensdagmorgensoos en maakt u er gebruik van/ wilt u er gebruik van maken nu of in de toekomst?

WoensdagmorgensoosAantal keren genoemd
Lid van de soos4
Wel, met andere invulling*5
Later7
Niet geïnteresseerd6
Niets ingevuld8
Totaal30

* Bij andere invulling is genoemd:

 • niet sjoelen of klaverjassen
 • geen competitie,
 • niet elke week,
 • rummy kuppen of carcasson
 • niet kerkelijk verbonden
 • ook zo maar een kopje koffie kunnen drinken.

Andere opmerkingen die zijn gemaakt:

 • Het zou toch wel prettig zijn als er iemand een kop koffie bij me komt drinken als ik op hoge leeftijd niet meer zo goed ter been ben.
 • Als ik geen auto meer kan rijden, dan ben ik aangewezen op het dorp en moet ik me meer op Grijpskerk richten.
 • Mensen ervaren drempels om ergens heen te gaan. Ze moet nadrukkelijk uitgenodigd worden
 • Er moet meer aandacht komen voor het lagere tempo van aanleren van oudere mensen. Zorg dat het niet te snel gaat. Ga er van uit dat ouderen liefst zelf de kennis hebben.
 • Technische ontwikkelingen gaan snel. Als ouderen moeten we moeite doen om bij te kunnen blijven.
 • Ik wil nog lang actief blijven in De Wierde.
 • Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de beperkte mogelijkheden om als oudere in Grijpskerk te kunnen blijven wonen.

4. Zijn er voldoende informele ontmoetingsplekken?

Van de 30 geïnterviewden geven 7 personen aan een informele ontmoetingsplek in Grijpskerk te missen. Niet iedereen gebruikt deze term. Zo wordt aangegeven dat men plekken miste waar men “gewoon wat kan kletsen” of gaf men aan “een bibliotheek met bakje koffie” te missen. Ook deze uitspraken zijn meegeteld bij het missen van een informele ontmoetingsplek.

De terugkoppelingsbijeenkomst op 17 augustus

Op 17 augustus heeft de projectgroep een terugkoppelingsbijeenkomst gehouden. Hiervoor zijn de geïnterviewde ouderen uitgenodigd die bij het interview hadden aangegeven hieraan deel te willen nemen. De 12 geïnterviewden die aanwezig waren werden geïnformeerd over de uitkomsten en de conclusies die wij als projectgroep hadden getrokken. De projectgroep heeft uit de interviews opgemaakt welke zes zaken het meest belangrijk zijn om aan te pakken. De aanwezigen konden zich vinden in de selectie van deze zes activiteiten.

Middels post-its kon men een verdere toespitsing maken. Ook kon men aangeven of men hierbij een rol wilde vervullen.

De belangrijkste zaken om aan te pakken zijn:

ActiviteitenAantal post-itsRol
Fietsen4Helpen organiseren fietstocht
Kook-eetclub2
(dorps)moes-dierentuin bij DNW5werken in moestuin, brainstormen-mede-initiatiefnemer
Boekenclub, gesprekgroep, lezing6mede-organisator
Woensdagmorgensoos3
Informele ontmoetingsplekken12

Ook werd nogmaals de aandacht gevraagd voor een creatieve- of handwerkclub in Grijpskerk.

Adviezen vanuit de terugkoppelingsbijeenkomst

 • Maak de totale lijst van activiteiten bekend via De Grijpskerker. Dit kan energie genereren.
 • Organiseer een avond met tafels over de zes onderwerpen waar mensen kunnen brainstormen hierover kunnen brainstormen.
 • Maak een goed overzicht van alle activiteiten en maak dit bekend via website en boekje.

De projectgroep gaat met deze adviezen aan de gang. Een aantal mensen die aanwezig waren op 17 augustus wil ook meehelpen bij het organiseren van één en ander. Zodra de corona-ontwikkelingen dit toelaten pakken wij dit op. We houden u via De Grijpskerker op de hoogte.

Wilt u een reactie geven, mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze mailen naar eigenwaardig@grijpskerkverbonden.nl.

De projectgroep ‘Eigenwaardig oud worden in Grijpskerk’

Joke Kraakman
Willem Pots
Aleida Riemersma
Mieke van der Veen

Grijpskerk Verbonden