Inventarisatie

Grijpskerk is een actief dorp, waar veel mogelijk is; ook voor ouderen. Gezien het stijgend aantal ouderen is het echter de vraag of het huidige aanbod voldoende is en of dit ook past bij de wensen van (jonge) ouderen als het gaat om bewegen, aangaan van contacten, zingeving, etc. De projectgroep gaat daarom alle verenigingen en organisaties benaderen met vragen als: welk aanbod voor ouderen hebben zij in huis? Zijn zij eventueel bereid zijn om een nieuw aanbod te ontwikkelen? Hebben zij nog behoefte aan vrijwilligers? Op deze wijze kunnen we mogelijke hiaten tussen wensen en behoefte van ouderen en het huidige aanbod boven water krijgen. Op grond hiervan kan eventueel door de betreffende vereniging of in onderling overleg door de dorpscoöperatie een aanvullend aanbod worden georganiseerd.

Grijpskerk Verbonden