JAARPLAN

Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden

samen de puzzel maken

Het jaar 2018 wordt voor de dorpscoöperatie een jaar van verdere uitbouw. Voortbordurend op de resultaten van 2017, waarin de enquête, de oprichtingsvergadering en de opening van het dorpsloket de hoogtepunten waren, gaat de coöperatie verder vorm geven aan de acties die kunnen leiden tot het behouden en versterken van de leefbaarheid in Grijpskerk en de buitendorpen. Hiervoor wil het bestuur de volgende acties activiteiten opzetten:

Eten met de leden

Alle leden van de coöperatie worden verspreid over het komende jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd. Met deze maaltijden wil het bestuur de verbinding tussen de leden en de leden met de coöperatie versterken.

Vrijwilligers

In 2018 wordt het vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Op dit moment zijn er ruim 60 vrijwilligers verbonden aan  de coöperatie. Deze mensen zetten zich in verschillende werkgroepen in. In overleg met de NNCZ wordt er gekeken hoe de vrijwilligers die in De Nieuwe Wierde actief zijn en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de coöperatie met elkaar kunnen worden verbonden.

Dorpsloket Voor Elkaar

Het op 3 november 2017 geopende dorpsloket heeft een hoog experimenteel karakter waar het gaat om de inhoud de samenwerking met professionele partijen etc. 2018 zal vooral in het teken staan van het toetsen van de gebruikte werkwijze aan de praktijk.

Samenwerking

  • Volgend jaar zal het bestuur het initiatief nemen om in overleg te gaan met  dorpsbelangen/plaatselijk belang van Grijpskerk, Visvliet, Pieterzijl, Lauwerzijl, Kommerzijl en Niezijl. Doel van de bespreking: hoe kunnen we elkaar versterken.
  • Met de NNCZ zal de verdere ontwikkeling van de informele zorg en de dagopvang vorm worden gegeven.
  • Binnen het dorpsloket wordt de samenwerking met de NNCZ, de gemeente Zuidhorn en de SWGZ verder vorm gegeven.

Ontwikkeling

Het bestuur zal, mogelijk samen met geïnteresseerde leden, andere coöperaties opzoeken om met hen uit te wisselen over de zaken die de coöperatie op kan pakken om de leefbaarheid in de dorpen te versterken

 

Grijpskerk Verbonden