LEDENRAAD

Zoals gezegd is een dorpscoöperatie van en voor de leden. Als voorloper op een te vormen ledenraad – dit kan pas als de dorpscoöperatie formeel is opgericht – fungeert een klankbordgroep, die eens in de twee maanden bijeen komt. Op deze wijze willen we onze achterban (de toekomstige leden) op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen.