LEDENRAAD

Zoals gezegd is een dorpscoöperatie van en voor de leden. Als voorloper op een te vormen ledenraad – dit kan pas als de dorpscoöperatie formeel is opgericht – fungeert een klankbordgroep, die eens in de twee maanden bijeen komt. Op deze wijze willen we onze achterban (de toekomstige leden) op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen.

Grijpskerk Verbonden