Naar een nieuwe dorpsvisie voor Grijpskerk

In verband met de nieuwe herindeling per 1 januari a.s. heeft het gemeentebestuur van Zuidhorn de dorpen in de gelegenheid gesteld om met behulp van Groninger Dorpen een nieuwe visie op het dorp te ontwikkelen. Vereniging Dorpsbelangen en wij (de dorpscoöperatie) hebben samen met Groninger dit traject ontwikkeld. Meer hierover vind je hier: https://woneningrijpskerk.nl/dorpsvisie en hier:  https://woneningrijpskerk.nl/dorpsvisie/startbijeenkomst-dorpsvisie

25  Arno van de Heijden hield ons een spiegel voor en naar aanleiding van een aantal vragen ontspon zich aan de tafels  oktober jl. was de aftrap van dit project een inspirerend gesprek.

Bovenstaand krantenbericht is afkomstig uit Westerkwartier van 31 oktober 2018.

Ook in het Dagblad van het Noorden is verslag gedaan van deze bijeenkomst. Je vindt het hier: https://www.dvhn.nl/groningen/De-inwoners-weten-wel-wat-er-nodig-is-in-Grijpskerk-vooral-trots-23724854.html

Grijpskerk Verbonden