Uitslag Bakwedstrijd

Heel Grijpskerk Bakt

De actie “ Heel Grijpskerk Bakt” heeft vele mooie reacties en baksels opgeleverd.

Het idee om  een taart, cake  te bakken voor iemand die je lange tijd niet hebt gezien, die het zwaar heeft gehad het afgelopen jaar, of iemand die je zomaar wilt verrassen, heeft vele volwassenen en kinderen aan het bakken gezet. Voor een mooie versierde taartdoos werd door de Dorpscoöperatie Grijpskerk gezorgd.

De Winnaars

De Winnaars

De winnaars zijn Nienke, Danique en Jesse Bijlsma die muffins hebben gebakken, prachtig versierd, passend bij de personen, die ze in ontvangst mochten nemen.

Maar natuurlijk krijgt iedereen die meegedaan heeft een eervolle vermelding. Zowel vanwege het baksel zelf, maar ook vanwege het lieve gebaar voor iemand die dat verdient.
Hieronder ziet een enkele van de inzendingen:

Heel Grijpskerk Bakt!

Jongetje aan het bakken

Inmiddels zijn we een jaar zoet met Corona. We moeten nog even volhouden met elkaar maar er zijn ook lichtpuntjes. Om onze schouders er nog even onder te zetten, maar ook om te vieren dat het voorjaar in zicht is en we hopelijk een mooie zomer tegemoet gaan, willen wij met heel Grijpskerk gaan bakken.

Wat is het idee: Jij bakt een mooie taart, een cake, (of iets anders dat uit de oven komt). Je kent vast wel iemand voor wie je iets leuks/lekkers wilt bakken. Je kunt denken aan iemand die je lange tijd niet hebt gezien, iemand die het in het afgelopen jaar zwaar heeft gehad, iemand die je zomaar wilt verrassen, etc.
Wanneer je je bij ons aanmeldt, dan zorgt de dorpscoöperatie er voor dat je een leuke taartdoos krijgt, waar je jouw baksel in kunt doen. Je bezorgt het persoonlijk bij degene die je hebt uitgekozen.
Stuur ons een foto van wat je hebt gebakken  De leukste, mooiste en/of origineelste krijgt een prijsje en natuurlijk….eeuwige roem.
Wanneer: omdat dit jaar opnieuw Bevrijdingsdag niet gevierd kan worden, hebben we woensdag 5 mei uitgekozen als dag van “taartuitdeling” . Lijkt het je leuk om mee te doen, meld het ons dan uiterlijk donderdag 29 april weten via dorpsloket@grijpskerkverbonden.nl of tel. 06-16399367.

Website MFC

website MFCDe website van het MFC is in de lucht. Je kunt er allerlei informatie vinden over hun aanbod en zalen huren. Let op: er worden vrijwilligers gezocht! Neem eens een kijkje op https://www.mfcgrijpskerk.nl/

Woningbouw Grijpskerk

Dorpsgenoten gezocht voor Werkgroep Woningbouw!

kleurige huisjesOp 17 november jl had een delegatie van Dorpsbelangen Grijpskerk en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden een gesprek met wethouder mw Geertje Dijkstra-Jacobi en een aantal ambtenaren over de stand van zaken rond de woningbouw in Grijpskerk.
Aan de orde kwamen onder meer locatie Meindertsma. De verwachting is dat daar procedureel in januari duidelijkheid over komt en dat daar nu binnen afzienbare tijd echt gebouwd kan worden. Een heel lang levende wens van de inwoners wordt daarmee eindelijk vervuld.
Daarnaast is gesproken over mogelijke woningbouwplannen en locaties in Grijpskerk voor de nabije toekomst. Wat is haalbaar, nodig en wenselijk etc.
Om de ideeën daarover voor en met inwoners goed uit te werken is door de dorpsvertegenwoordigers aan de gemeente voorgesteld een dorpswerkgroep in te stellen. Een werkgroep, bestaande uit 5 tot 7 mensen, waar zowel jongeren als ouderen in vertegenwoordigd zijn. Inwoners die betrokken zijn bij en belangstellend zijn in de toekomst van het dorp Grijpskerk, zeker waar het om woningbouw gaat.
De gemeente zal op afroep de werkgroep willen bijpraten/bijstaan over de ontstane  ideeën. Kortom meldt u aan en praat en denk mee over wonen in Grijpskerk.
Wij rekenen op u: secretaris@grijpskerkverbonden.nl                              

Fusie DB en DC

Ontwikkelingen in verband met het fuseren van Dorpsbelangen en Dorpscoöperatie:

handdrukIn De Grijpskerker 2020-5 van oktober jl. heeft u al kunnen lezen dat de besturen van Dorpsbelangen en de Dorpscoöperatie het besluit hebben genomen met elkaar te gaan fuseren, waarbij de intentie is uitgesproken om uiteindelijk tot een ‘moderne Dorpsraad’ te komen.
Graag willen beide besturen dit besluit voorleggen aan haar leden en met de leden hierover van gedachten wisselen. De leden hebben tenslotte het laatste woord! Ook hier brengt Covid-19 echter de nodige hobbels met zich mee. Fysiek is het niet mogelijk om met een groot aantal mensen te vergaderen en door de verscherpte maatregelen is ook de voorbereiding van een alternatief in het geding gekomen.
Ingezette ideeën en voorbereidingen om de leden op een creatieve wijze te informeren én instemming van de leden te verkrijgen, kunnen op dit moment onvoldoende worden uitgewerkt. Zodra het echter mogelijk en verantwoord is zullen de besturen de leden en het dorp informeren. Kortom, nog even geduld!

Stemming ALV

Uitslag stemming Algemene Ledenvergadering:

Recent zijn onze leden geïnformeerd (per mail of fysiek) over een aantal onderwerpen die normaal besproken worden in een te houden Algemene Ledenvergadering (ALV). Het betreft dan veelal onderwerpen zoals het jaarverslag, de begroting, verkiezing bestuursleden e.d. Verder gaat het bestuur dan in gesprek met de leden over haar toekomstplannen en de koers die zij wil varen. Helaas moest de fysieke ALV worden afgeblazen als gevolg van de strengere corona-maatregelen. Het bestuur heeft als – hopelijk éénmalig – alternatief alle stukken voor de leden beschikbaar gesteld  op de website én de leden gevraagd in te stemmen met het jaarverslag 2019 én de (her)verkiezing van een tweetal bestuursleden. Reacties waren mogelijk tot 7 november jl.  We kunnen inmiddels verheugd reageren dat de leden unaniem akkoord zijn gegaan en hiermee de penningmeester en het bestuur décharge hebben verleend. Wij hopen dat in 2021 de contacten weer op een normale wijze kunnen plaatsvinden.

Petitie Vastrecht

Gemeente Westerkwartier heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Des te merkwaardiger is het dat het vastrecht voor vuilnis sterk verhoogd is. Van €122 naar €161. Niet bepaald een aanmoedigingspremie voor mensen die zich inspannen om hun afvalvolume terug te brengen. Inmiddels is er een petitie tegen deze verhoging gestart. Je vind hem op: https://petities.nl/petitions/verlaag-het-vuilnis-vastrecht-in-westerkwartier?locale=nl  Neem duurzaam handelen serieus en teken mee!

Inventarisatie

zingend oud

Grijpskerk is een actief dorp, waar veel mogelijk is; ook voor ouderen. Gezien het stijgend aantal ouderen is het echter de vraag of het huidige aanbod voldoende is en of dit ook past bij de wensen van (jonge) ouderen als het gaat om bewegen, aangaan van contacten, zingeving, etc. De projectgroep gaat daarom alle verenigingen en organisaties benaderen met vragen als: welk aanbod voor ouderen hebben zij in huis? Zijn zij eventueel bereid zijn om een nieuw aanbod te ontwikkelen? Hebben zij nog behoefte aan vrijwilligers? Op deze wijze kunnen we mogelijke hiaten tussen wensen en behoefte van ouderen en het huidige aanbod boven water krijgen. Op grond hiervan kan eventueel door de betreffende vereniging of in onderling overleg door de dorpscoöperatie een aanvullend aanbod worden georganiseerd.

AED Training

Op verzoek bieden wij opnieuw een AED training aan:

Dag: Donderdag 21 november
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De (Nieuwe) Wierde

Voor leden is de training gratis, anderen betalen € 5,00

Er is nog plaats, maar wees wel snel!!

Grijpskerk Verbonden