AED Training

Op verzoek bieden wij opnieuw een AED training aan:

Dag: Donderdag 21 november
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De (Nieuwe) Wierde

Voor leden is de training gratis, anderen betalen € 5,00

Er is nog plaats, maar wees wel snel!!

1e Editie van De Grijpskerker

1e editie Grijpskerker

We vinden het leuk om te kunnen vertellen dat vandaag de eerste editie van De Grijpskerker is verschenen. Veel van onze dorpsgenoten hadden ons laten weten dat ze zo’n krantje misten. Ook kwam op de bijeenkomsten over de nieuwe dorpsvisie naar voren dat er zo veel gebeurt in het dorp en dat lang niet iedereen dat weet. Om in deze leemte te voorzien hebben wij dit krantje gemaakt.

Lees hier De Grijpskerker

Hugo de Jonge op bezoek

Manifest aangeboden aan de minister

Op 2 november kreeg de dorpscoöperatie bezoek van Hugo de Jonge.  Het CDA ontving hem in De Nieuwe Wierde. Het was een zeer geanimeerde en ontspannen avond waarop we inhoudelijk een goed gesprek met de minister hadden. Hij was zeer geïnteresseerd in onze onstaansgeschiedenis  en in het reilen en zeilen van Dorpsloket Voor Elkaar. Ook kregen we ruimschoots de gelegenheid om onze zorgen te uiten over de belasting van veel mantelzorgers in ons dorp,
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hem ons Manifest voor de Mantelzorger aangeboden.

De tekst hiervan kunt u hier downloaden: STEUN OP MAAT VOOR MANTELZORGERS

En natuurlijk op de foto met de mensen van het Dorpsloket:

Avond over Woningaanbod

bezichtiging van een ontwerp

17 oktober was het zover: De gemeente Zuidhorn presenteerde het woningaanbod voor de nieuwbouw in Grijpskerk. De opkomst was groot. Het plan Meindertsma werd o.a. gepresenteerd. Er was een ontwerp voor nieuwbouw aan de Molenstraat. Ook werd een ontwerp gepresenteerd voor de toegang tot het dorp.

Naar een nieuwe dorpsvisie voor Grijpskerk

brainstormen over de toekomst van Grijpskerk

In verband met de nieuwe herindeling per 1 januari a.s. heeft het gemeentebestuur van Zuidhorn de dorpen in de gelegenheid gesteld om met behulp van Groninger Dorpen een nieuwe visie op het dorp te ontwikkelen. Vereniging Dorpsbelangen en wij (de dorpscoöperatie) hebben samen met Groninger dit traject ontwikkeld. Meer hierover vind je hier: https://woneningrijpskerk.nl/dorpsvisie en hier:  https://woneningrijpskerk.nl/dorpsvisie/startbijeenkomst-dorpsvisie

25  Arno van de Heijden hield ons een spiegel voor en naar aanleiding van een aantal vragen ontspon zich aan de tafels  oktober jl. was de aftrap van dit project een inspirerend gesprek.

Bovenstaand krantenbericht is afkomstig uit Westerkwartier van 31 oktober 2018.

Ook in het Dagblad van het Noorden is verslag gedaan van deze bijeenkomst. Je vindt het hier: https://www.dvhn.nl/groningen/De-inwoners-weten-wel-wat-er-nodig-is-in-Grijpskerk-vooral-trots-23724854.html

Start Zondagmiddag Inloop

Samen koffiedrinken

Je hebt wel eens van die zondagen dat je graag iemand wilt spreken, even een kopje koffie of thee drinken met iemand, of zomaar er even uit.

Diverse inwoners van Grijpskerk en omstreken hebben bij de Dorpscoöperatie aangegeven dat zij behoefte hebben aan een activiteit op de zondagmiddag. Om die reden start de Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden in samenwerking met de NNCZ in de Nieuwe Wierde een zondagmiddag inloop. De dorpsbewoners kunnen vanaf 12 augustus elke zondagmiddag binnenlopen voor een kopje koffie of thee of een ander drankje. “Alles mag – maar niets moet”. De “binnenlopers” bepalen zelf hoe de inloop er uit gaat zien.

Op 12 augustus is het de eerste keer dat de zondagmiddag inloop plaats gaat vinden. Uiteraard wordt deze eerste keer feestelijk aangekleed. De eerste zondag zijn ook alle vrijwilligers aanwezig die bij toerbeurt bij de zondagmiddag inloop de mensen ontvangen.
Bent u nieuwsgierig naar deze nieuwe activiteit in Grijpskerk, dan bent u aankomende zondag 12 augustus tussen 15.00 tot 17.00 uur van harte welkom in ontmoetingsruimte van De Nieuwe Wierde.

 

Taalondersteuning

Wij willen graag een groep vluchtelingen uit Grijpskerk taal ondersteuning geven.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die dit leuk vinden om 1 keer in de twee week hier 2 uurtjes voor vrij kunnen maken.

De groep bestaat uit ongeveer 7 mensen die ondersteuning nodig hebben.
We zoeken een plek waar de groep samen komt en een kopje koffie/thee drinkt.
Hierna naar eigen invulling met de Nederlandse taal bezig gaat.

Dit kan zijn door:

  • Een spelletje  doen
  • Naar de winkel gaan en dingen benoemen
  • Naar het park
  • Activiteiten doen (creatief)
  • Gesprek over een onderwerp enz.

Lijkt je dit leuk en heb je er tijd voor? Bel dan naar het dorpsloket voor elkaar.
Telefoon nummer: 06-16399367 op werkdagen tussen 10 en 12 uur