SAMENWERKING

We werken samen met vele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.

Vrijwilligers bemensen elke werkdag het dorpsloket  en inventariseren de vragen .

Misschien kan de vraag meteen beantwoord worden, zo niet dan ondernemen we actie.

Zelf verlenen we geen zorg; we zijn er speciaal  om u verder te helpen. Nadat we samen met u duidelijk hebben welke hulp u nodig heeft proberen wij zo snel mogelijk deze hulp te regelen.

Op iedere vraag is misschien niet een pasklaar antwoord. Wij zorgen er echter voor dat u die op een later moment krijgt.

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en ideeën.

Binnen het loket wordt samengewerkt met de volgende professionele organisaties:

  • Zorgloket WMO
  • SWGZ in Zuidhorn
  • Wijkverpleegkundigen
  • Jongerenwerker/ jeugdwerker
  • Buurtwerker