Stemming ALV

Uitslag stemming Algemene Ledenvergadering:

Recent zijn onze leden geïnformeerd (per mail of fysiek) over een aantal onderwerpen die normaal besproken worden in een te houden Algemene Ledenvergadering (ALV). Het betreft dan veelal onderwerpen zoals het jaarverslag, de begroting, verkiezing bestuursleden e.d. Verder gaat het bestuur dan in gesprek met de leden over haar toekomstplannen en de koers die zij wil varen. Helaas moest de fysieke ALV worden afgeblazen als gevolg van de strengere corona-maatregelen. Het bestuur heeft als – hopelijk éénmalig – alternatief alle stukken voor de leden beschikbaar gesteld  op de website én de leden gevraagd in te stemmen met het jaarverslag 2019 én de (her)verkiezing van een tweetal bestuursleden. Reacties waren mogelijk tot 7 november jl.  We kunnen inmiddels verheugd reageren dat de leden unaniem akkoord zijn gegaan en hiermee de penningmeester en het bestuur décharge hebben verleend. Wij hopen dat in 2021 de contacten weer op een normale wijze kunnen plaatsvinden.

Grijpskerk Verbonden