WONEN

In verband met alle zorgen en vragen die ons ter ore kwamen  hebben we contact gezocht met Dorpsbelangen, een project website gemaakt: woneningrijpskerk.nl. Vervolgens hebben wij samen een enquête gemaakt en deze huis aan huis verspreid. Gezamenlijk hebben wij twee maal een bijeenkomst georganiseerd over wonen. Onlangs hebben wij als dorpscoöperatie een derde bijeenkomst georganiseerd om dorpsbewoners te informeren over de huur-en koopmogelijkheden in ons dorp.

Grijpskerk Verbonden