Woningbouw Grijpskerk

Dorpsgenoten gezocht voor Werkgroep Woningbouw!

kleurige huisjesOp 17 november jl had een delegatie van Dorpsbelangen Grijpskerk en Dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden een gesprek met wethouder mw Geertje Dijkstra-Jacobi en een aantal ambtenaren over de stand van zaken rond de woningbouw in Grijpskerk.
Aan de orde kwamen onder meer locatie Meindertsma. De verwachting is dat daar procedureel in januari duidelijkheid over komt en dat daar nu binnen afzienbare tijd echt gebouwd kan worden. Een heel lang levende wens van de inwoners wordt daarmee eindelijk vervuld.
Daarnaast is gesproken over mogelijke woningbouwplannen en locaties in Grijpskerk voor de nabije toekomst. Wat is haalbaar, nodig en wenselijk etc.
Om de ideeën daarover voor en met inwoners goed uit te werken is door de dorpsvertegenwoordigers aan de gemeente voorgesteld een dorpswerkgroep in te stellen. Een werkgroep, bestaande uit 5 tot 7 mensen, waar zowel jongeren als ouderen in vertegenwoordigd zijn. Inwoners die betrokken zijn bij en belangstellend zijn in de toekomst van het dorp Grijpskerk, zeker waar het om woningbouw gaat.
De gemeente zal op afroep de werkgroep willen bijpraten/bijstaan over de ontstane  ideeën. Kortom meldt u aan en praat en denk mee over wonen in Grijpskerk.
Wij rekenen op u: secretaris@grijpskerkverbonden.nl                              

Grijpskerk Verbonden